Phòng Marketing thuê ngoài

gồm 3 dịch vụ bên dưới:

Dịch vụ CS Web Professional

Nội dung thực hiện

Công việc

Kiểm tra hoạt động website

Cập nhập thông tin website: địa chỉ, sđt, email…

Sao lưu dữ liệu website hàng tuần (chỉ WordPress)

Gói dịch vụ CS Fanpage Standard

Nội dung thực hiện

Công việc

Kiểm tra hoạt động Fanpge hàng ngày

Cập nhật thông tin fanpage (địa chỉ, sđt, email, website, sản phẩm/dịch vụ)

Tối ưu SEO Fanpage

Gói dịch vụ Maketing Online – Cam Kết Doanh Số

Nội dung thực hiện

Công việc

Nghiên cứu thị trường, đối thủ

Nghiên cứu hành vi KH mục tiêu

Tối ưu các kênh online

Gói dịch vụ Maketing Online – Cam Kết Doanh Số

Tổng nhân sự tham gia dự án: 5 Nhân sự

Chỉ với
15.000.000 vnđ
11.000.000 vnđ