BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITE

GÓI DỊCH VỤ

STANDARD

PROFESSIONAL

PREMIUM

Giá Gói/tháng 

3.000.000+ đ

5.000.000+ đ

7.000.000+ đ

Kiểm tra hoạt động website

Cập nhập thông tin website: địa chỉ, sđt, email…

Sao lưu dữ liệu website hàng ngày (chỉ WordPress)

Post bài + Tối ưu SEO (Nội dung, Hình ảnh khách hàng cung cấp)

10 bài/tháng

20 bài/tháng

30 bài/tháng

Viết bài chuẩn SEO (1000 từ/bài) (*)

3 bài/tháng

6 bài/tháng

10 bài/tháng

Nghiên cứu từ khoá

1 lần/tháng

1 lần/tháng

1 lần/tháng

Tư vấn phát triển nội dung website

1 lần/tháng

1 lần/tháng

1 lần/tháng

Tối ưu chuẩn SEO Danh mục website + Top Page

1 Lần

1 Lần

1 Lần

Đăng ký/Tối ưu SEO Google Map

1 Map

 

1 Map

 

1 Map

Đăng ký/Tối ưu SEO Fanpage Facebook

1 Fanpage

1 Fanpage

1 Fanpage

Đăng ký/Tối ưu SEO kênh Youtube

1 Kênh Youtube

1 Kênh Youtube

1 Kênh Youtube

Đào tạo viết bài chuẩn SEO

Đào tạo SEO Google Map

Đào tạo SEO Fanpage Facebook

Đào tạo SEO Youtube

Đánh giá 4 – 5 sao Google Map

1 lần/3 tháng

1 lần/2 tháng

1 lần/tháng

Tạo bộ IFTTT lan truyền thông tin website trên Internet

Hỗ trợ đi link trên Vệ Tinh, Forum, MXH, PBN, Web 2.0

50 Web

100 Web

200 Web

Báo cáo, phân tích hiệu quả website

1 lần/2 tháng

1 lần/2 tháng

1 lần/2 tháng

Gói Dịch Vụ STANDARD

3.000.000+ đ

Kiểm tra hoạt động website

Cập nhập thông tin website: địa chỉ, sđt, email…

Sao lưu dữ liệu website hàng ngày (chỉ WordPress)

Post bài + Tối ưu SEO (Nội dung, Hình ảnh khách hàng cung cấp)

10 bài/tháng

Viết bài chuẩn SEO (1000 từ/bài) (*)

3 bài/tháng

Nghiên cứu từ khoá

1 lần/tháng

Tư vấn phát triển nội dung website

1 lần/tháng

Tối ưu chuẩn SEO Danh mục website + Top Page

1 Lần

Đăng ký/Tối ưu SEO Google Map

1 Map

Đăng ký/Tối ưu SEO Fanpage Facebook

1 Fanpage

Đăng ký/Tối ưu SEO kênh Youtube

1 Kênh Youtube

Đào tạo viết bài chuẩn SEO

Đào tạo SEO Google Map

Đào tạo SEO Fanpage Facebook

Đào tạo SEO Youtube

Đánh giá 4 – 5 sao Google Map

1 lần/3 tháng

Tạo bộ IFTTT lan truyền thông tin website trên Internet

Hỗ trợ đi link trên Vệ Tinh, Forum, MXH, PBN, Web 2.0

50 Web

Báo cáo, phân tích hiệu quả website

1 lần/2 tháng

Gói Dịch Vụ PROFESSIONAL

5.000.000+ đ

Kiểm tra hoạt động website

Cập nhập thông tin website: địa chỉ, sđt, email…

Sao lưu dữ liệu website hàng ngày (chỉ WordPress)

Post bài + Tối ưu SEO (Nội dung, Hình ảnh khách hàng cung cấp)

20 bài/tháng

Viết bài chuẩn SEO (1000 từ/bài) (*)

6 bài/tháng

Nghiên cứu từ khoá

1 lần/tháng

Tư vấn phát triển nội dung website

1 lần/tháng

Tối ưu chuẩn SEO Danh mục website + Top Page

1 Lần

Đăng ký/Tối ưu SEO Google Map

1 Map

Đăng ký/Tối ưu SEO Fanpage Facebook

1 Fanpage

Đăng ký/Tối ưu SEO kênh Youtube

1 Kênh Youtube

Đào tạo viết bài chuẩn SEO

Đào tạo SEO Google Map

Đào tạo SEO Fanpage Facebook

Đào tạo SEO Youtube

Đánh giá 4 – 5 sao Google Map

1 lần/2 tháng

Tạo bộ IFTTT lan truyền thông tin website trên Internet

Hỗ trợ đi link trên Vệ Tinh, Forum, MXH, PBN, Web 2.0

100 Web

Báo cáo, phân tích hiệu quả website

1 lần/2 tháng

Gói Dịch Vụ PREMIUM

5.000.000+ đ

Kiểm tra hoạt động website

Cập nhập thông tin website: địa chỉ, sđt, email…

Sao lưu dữ liệu website hàng ngày (chỉ WordPress)

Post bài + Tối ưu SEO (Nội dung, Hình ảnh khách hàng cung cấp)

30 bài/tháng

Viết bài chuẩn SEO (1000 từ/bài) (*)

10 bài/tháng

Nghiên cứu từ khoá

1 lần/tháng

Tư vấn phát triển nội dung website

1 lần/tháng

Tối ưu chuẩn SEO Danh mục website + Top Page

1 Lần

Đăng ký/Tối ưu SEO Google Map

1 Map

Đăng ký/Tối ưu SEO Fanpage Facebook

1 Fanpage

Đăng ký/Tối ưu SEO kênh Youtube

1 Kênh Youtube

Đào tạo viết bài chuẩn SEO

Đào tạo SEO Google Map

Đào tạo SEO Fanpage Facebook

Đào tạo SEO Youtube

Đánh giá 4 – 5 sao Google Map

1 lần/tháng

Tạo bộ IFTTT lan truyền thông tin website trên Internet

Hỗ trợ đi link trên Vệ Tinh, Forum, MXH, PBN, Web 2.0

200 Web

Báo cáo, phân tích hiệu quả website

1 lần/2 tháng

LƯU Ý :

  • (*): Bài viết chuẩn SEO (1000 từ) là 200.000 VNĐ/bài.
  • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Thanh toán tối thiểu 3 tháng/lần
  • Khách hàng cung cấp dữ liệu và hình ảnh dưới dạng file mềm