BÁO GIÁ DỊCH VỤ THIẾT KẾ LOGO

GÓI STANDARD

Option Logo: 2

Ý tưởng Thiết kế
Số lần chỉnh sửa 3 lần
Thời gian thiết kế 2 – 3 ngày
File hoàn thiện
JPEG, PNG (Bản tiêu chuẩn và phương án màu)
Giá 1.000.000 vnđ

GÓI PROFESSIONAL

Option Logo: 5

Ý tưởng Thiết kế và Khách hàng
Số lần chỉnh sửa Không giới hạn
Thời gian thiết kế 3 – 5 ngày
File hoàn thiện
JPEG, PNG, PDF, EPS (Bản tiêu chuẩn và phương án màu)
Giá 3.000.000 vnđ

GÓI PREMIUM

Option Logo: 5

Ý tưởng Thiết kế và Khách hàng
Số lần chỉnh sửa Không giới hạn
Thời gian thiết kế 5 – 7 ngày
File hoàn thiện
JPEG, PNG, PDF, EPS, AI (Bản tiêu chuẩn và phương án màu)

File hướng dẫn sử dụng Logo

Giá 5.000.000 vnđ

* Thêm 10$ cho các mỗi bản sửa đổi/ bổ sung

Gói dịch vụ
STANDARD
PROFESSIONAL
PREMIUM
Option Logo
2
5
5
Ý tưởng
Thiết kế
Thiết kế và Khách hàng
Thiết kế và Khách hàng
Số lần chỉnh sửa
3 lần
Không giới hạn
Không giới hạn
Thời gian thiết kế
2 – 3 ngày
3 – 5 ngày
5 – 7 ngày
File hoàn thiện

JPEG, PNG
(Bản tiêu chuẩn và phương án màu)

JPEG, PNG, PDF, EPS
(Bản tiêu chuẩn và phương án màu)

JPEG, PNG, PDF, EPS
(Bản tiêu chuẩn và phương án màu)

Hướng dẫn
File hướng dẫn sử dụng logo
Giá

1.000.000 vnđ

3.000.000 vnđ

* Thêm 10$ cho mỗi bản sửa đổi/ bổ sung

BÁO GIÁ DỊCH VỤ THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BỘ NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG
Namecard
Phong bì thư
Tiêu đề thư
Chữ ký E-mail
Bìa sổ
Thẻ nhân viên
Đồng phục nhân viên
Option logo 2
Ý tưởng Thiết kế
Số lần chỉnh sửa 3 lần
File hoàn thiện
JPEG, PNG, PDF, EPS, AI (Bản tiêu chuẩn và phương án màu)
Giá 5.000.000 vnđ
BỘ NHẬN DIỆN SẢN PHẨM NGOÀI TRỜI
Băng rôn
Biển hiệu ngoài trời
Standee
Biển quảng cáo
Biển công ty
Option logo 3
Ý tưởng Thiết kế & Khách hàng
Số lần chỉnh sửa 3 lần
File hoàn thiện
JPEG, PNG, PDF, EPS, AI (Bản tiêu chuẩn và phương án màu)
Giá 5.000.000 vnđ
BỘ NHẬN DIỆN MARKETING
Hồ sơ năng lực
Catalogue
Brochure
Tờ rơi
Website
Option logo 5
Số lần chỉnh sửa 3 lần
Ý tưởng Thiết kế & Khách hàng
File hoàn thiện
JPEG, PNG, PDF, EPS, AI (Bản tiêu chuẩn và phương án màu)
Giá 10.000.000 vnđ
BỘ NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG
BỘ NHẬN DIỆN SẢN PHẨM NGOÀI TRỜI
BỘ NHẬN DIỆN MARKETING
Namecard
Băng rôn
Hồ sơ năng lực
Phong bì thư
Biển hiệu ngoài trời
Catalogue
Tiêu đề thư
Standee
Brochure
Chữ ký E-mail
Biển quảng cáo
Tờ rơi
Bìa sổ

Biển công ty

Website

Thẻ nhân viên
x

x

Đồng phục nhân viên
x

x

Option logo: 2

Option logo: 3

Option logo: 5

Ý tưởng: Thiết kế

Ý tưởng: Thiết kế & Khách hàng

Ý tưởng: Thiết kế & Khách hàng

Số lần chỉnh sửa: 3 lần

Số lần chỉnh sửa: 3 lần

Số lần chỉnh sửa: 3 lần

File hoàn thiện: JPEG, PNG, PDF, EPS, AI
(Bản tiêu chuẩn và phương án màu)

File hoàn thiện: JPEG, PNG, PDF, EPS, AI
(Bản tiêu chuẩn và phương án màu)

File hoàn thiện: JPEG, PNG, PDF, EPS, AI
(Bản tiêu chuẩn và phương án màu)

Giá: 5.000.000 vnđ

Giá: 5.000.000 vnđ

Giá: 10.000.000 vnđ